• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

jimmys87

Birthday
1 Ιαν 1004 (Age: 1018)

Υπογραφή

312 ΛΕΛΕ
16/8 ΚΕΤΧ (ΠΑΤΡΑ)
10/9 ΣΕΤΤΗΛ (ΠΥΡΓΟΣ)
13/11 95ΤΤΧΕΘ (ΡΟΔΟΣ)
3/2 NAMFI (ΧΑΝΙΑ)
Top