• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Recent content by JS

  1. J

    9μηνη θητεία

    Καλησπέρα ομάδα, πρόκειται να καταταχθώ στην Α ΕΣΣΟ 2022 στις 21 Φεβρουαρίου  . Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με την 9μηνη θητεία στο ΠΝ. Επειδή θέλω να δώσω σε έναν διαγωνισμό  και  απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχω εκπληρώσει  τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις θα ήθελα να μάθω σε ποιες...
Top