• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

mtsagk

Birthday
1 Ιαν 1004 (Age: 1020)

Υπογραφή

8/9/2010-9/9/2010 Ν.Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
9/9/2010-23/9/2010 Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ
4/10/2010 Ν.Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
5/10/2010- σήμερα ΝΣ/ΔΔ
Top