• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Resources

Top resources

Το ευαγγέλιο όλων των στρατιωτικών - μόνιμων και οπλιτών
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
8
Updated
Αναφέρεται στα καθήκοντα των οργάνων υπηρεσίας και την οργάνωση των μονάδων
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Updated
Οτιδήποτε αφορά τις ποινές όσως υπηρετούν στο στρατό
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Updated
Top