• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. G

    131 Α/Κ ΜΜΠ ΣΟΥΦΛΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ

    ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ! Τη Δευτέρα στις 10-10-2016 πρέπει να είμαι στην πύλη της μονάδας του Προβατώνα και με ειδικότητα ΣΚΟΠΕΥΤΉΣ - ΠΥΡΤΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛ. Παρουσιάστηκα Αυλώνα ως ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΣ και η επιλογή της μετάθεσης και της νέας ειδικότητας ΔΕΝ ήταν δική μου... <!-- s:roll: -->:roll:<!-- s:roll: -->...
Top