• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. C

    2018 Ε΄ ΕΣΣΟ - Στρατός Ξηράς, Διαβιβάσεις - (ΚΕΥΠ) (ΛΑΜΙΑ)

    Χαίρεται παιδιά και από εμένα μόλις βγήκε η απόφαση για το που θα καταταγώ και είναι η ακόλουθη : 2018 Ε΄ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος) Στρατός Ξηράς, Διαβιβάσεις - ΕΛΔΥΚ Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) (ΛΑΜΙΑ). Κλασικά δεν έχω ιδέα τι είναι οι «Διαβιβάσεις» και τι παίζει με αυτή την...
Top