• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. D

    Αθήνα ή παραμεθόριος

    Καλησπέρα. Είμαι υπόχρεος για κατάταξη με τη Α εσσο 2017. Έχω μάθει ότι μπορείς να επιλέξεις εάν θα υπηρετήσεις στην πόλη σου για 12 μήνες η στην παραμεθόριο για 9. Ισχύει κάτι τέτοιο; Σε αυτή την περίπτωση τι μου προτείνετε να διαλέξω από άποψη φόρτου θητείας; Επίσης άκουσα (απ'ο φίλο πριν...
Top