• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. A

    μόρια από την προεδρική φρουρά

    θέλω να κάνω την εξής ερώτηση 10 σεπτέμβρη παρουσιάζομαι και θέλω να ρωτήσω άμα πέρνεις μόρια απο την προεδρική φρουρά δηλαδή εύζωνας και άμα πέρνεις πόσα μόρια?
Top