• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. 9

    Τι σειρα εισασταν στο στρατο

    216 σειρά 92Α 1/1992 Αυλώνα 2/1992 Πάτρα ΤΣΕΠ στα ΑΜΧ 5/1992 μέχρι απολύσεως 8/1993 Άσσηρος Αυτά για την σειρά μου που ψάχνει τοσα χρόνια σειρά.. Από ιστορίες, αφήστε το και ποιος δεν έχει να πει. Απλα 19 μήνες χαμένοι στο τίποτα.
Top