• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. Σ

    Τριπολη Και 112ΠΜ Ελευσίνα

    Καλή θητεία αρχικά σε όσους μπαίνουν, θα γράψω λίγα πραγματάκια για Τριπολη και την βάση της Ελευσίνας. Ας αρχίσουμε με την Τριπολη. Εκεί να ξέρετε για την εκπαίδευση δεν είναι τόσο χάλια όσο λένε θα μείνετε καπου στις 18 με 25 μέρες και απλά θα μάθετε τα κλασσικά πράγματα μεταβολές πως να...
Top