• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. G

    Ρόδος

    Παιδιά υπάρχει κανενας ροδίτης ή έχει υπηρετήσει κανένας Ρόδο;
  2. G

    Απαλλαγη-Ι5

    Γεια σας παιδιά! Έχω να κάνω μια ερώτηση. Πριν 20-30 χρόνια υπήρχε στιγματισμός των Ι5, σαν "τρελός" ή "αδελφή" και πάει λέγοντας, ενώ απο ό,τι άκουγα (δεν ξέρω αν είναι αλήθεια) ζητούσαν απολυτήριο στρατό για κάποιες θέσεις, τουλάχιστον για δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή αν δεν είχες υπηρετήσει ή...
Top