• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. G

    Τι είναι το ΜΕΘ? Συγκεκριμενα το 95ΜΕΘ?

    Καλησπέρα σας, υπηρέτησα στην 95 τότε ΜΕΑ που σήμαινε Μονάδα Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτά το 1992 με τη σειρά 217, 1η 1992. Το πραγματικό όνομα της μονάδας ήταν 95 ΜΕΑΑΠ και σήμαινε 95 μονάδα ελαφρού αντιαεροπορικου πυροβολικού και ήταν στην Παστιδα της Ρόδου. Ήμουν λοχίας με καθήκοντα επιλοχία...
Top