• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Search results

  1. T

    502 ΜΤΠ Καβύλης (ορεστιαδα)

    Το ότι από το 2009 που γράφτηκε αυτό το post μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στο 502 στην Καβυλη είναι γεγονός. Απολύθηκα πριν 7 μήνες από το περιβόητο 502. Μέχρι και το τελευταίο βράδυ πριν απολυθώ υπηρεσία έκανα. Κι αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ελπίζω αυτούς τους 7 μήνες που...
Top