• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.
Συνομιλίες
  1. Π @ Παναγιώτης130:
    Καλησπέρα γνωρίζει κανείς πως είναι στο τυλπ/δυβ στο μενιδι;
Top