• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

643 ΤΕ Καρδάμυλα

Dinos2

New member
Καλησπέρα, την τρίτη πάω με μετάθεση Χίο 643 ΤΕ Καρδάμυλα, πρώτη μετάθεση μετά από τη βασική εκπαίδευση στο Ναύπλιο, με ειδικότητα χειριστής όλμου. Ήθελα να μάθω καμιά πληροφορία για το στρατόπεδο γενικά τι παίζει και αν ισχύει ότι η 2η μετάθεση είναι στους 4 μήνες?
 
Top