• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Εφαρμογή iPhone iPhone App NATO Armies (Ranks & Insignia)

a7corsair

New member
Επιτέλους, η τρίτη μου εφαρμογή είναι online στο App Store και μπορεί κανείς να δει πληροφοριές στο blog μου: <!-- m -->http://kstamatis.wordpress.com/2009/07/<!-- m --> ... -released/ .

Στο blog διατίθενται και screenshots από την εφαρμογή.

Πρόκειται για μια στρατιωτική εφαρμογή που περιλαμβάνει πληροφορίες για τους στρατούς των 28 χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

1) Για κάθε χώρα, ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες για τον στρατό αλλά και για τα επιμέρους τμήματά του (αεροπορία, ναυτικό και στρατός ξηράς).

2) Για κάθε χώρα, μπορεί να δει τους βαθμούς και την αντιστοιχία τους με άλλες χώρες, από τον μεγαλύτερο βαθμό (Στρατηγός) μέχρι και τον μικρότερο (στρατιώτης). Απλά σέρνοντας το χέρι πρός τα δεξιά ή προς τα αριστερά αλλάζει ο βαθμός, ενώ σέρνοντας πάνω και κάτω μεταβαίνει σε άλλη χώρα στον αντίστοιχο βαθμό.

3) Ρυθμίσεις, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιές χώρες να βλέπει και ποιές όχι.


Σύντομα, θα ακολουθήσει update με τους βαθμούς των άλλων σωμάτων (αεροπορία και ναυτικό) και η μεταξύ τους αντιστοιχία με εκείνους του στρατού ξηράς που διατίθενται ήδη.

Περιμένω παρατηρήσεις και σχόλια για μελλοντικά updates.

Σας ευχαριστώ.
 
Top