• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Θέλω να αλλάξω το ι μου από 4 σε ένα δεν είναι για σωματικούς λόγους το είχα πάρει γιατί είχα ακούσει ότι είναι χαλαρά το 4 αλλά είναι εφικτό?

stathispol

New member
Θέλω να αλλάξω το ι μου από 4 σε ένα δεν είναι για σωματικούς λόγους το είχα πάρει γιατί είχα ακούσει ότι είναι χαλαρά το 4 αλλά είναι εφικτό?
 
Top