Εκτύπωση

Αποστολή του Στρατού

Ένα άλλο πράγμα που είναι πιθανόν να χρειαστεί να γνωρίζεις, επειδή μερικές φορές ορισμένοι το ρωτούν, είναι η αποστολή. Η αποστολή του Στρατού όπως περιγράφεται στο πρώτο άρθρο του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-1 είναι:


"Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίσει την άμυνα της Χώρας, να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας"