• Όπως ενδεχομένως παρατηρήσατε, όσοι είστε παλαιότεροι χρήστες, έγιναν κάποιες αλλαγές στο site. Οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε τυχόν προβλήματα ή αβλεψίες θα λυθούν σύντομα.

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2015

O

oenet.gr

Guest
Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014


- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου Νοεμβρίου

- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών περιόδου Νοεμβρίου

- Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα περιόδου Νοεμβρίου

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2014 για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

- Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους περιόδου Νοεμβρίου.

- Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Νοεμβρίου

- Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα

- Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων

- Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

- Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Υποβολή δήλωσης και απόδοση τέλους δικαιώματος υδροληψίας στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

- Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που φορολογούνται ως μισθωτοί και παρέχουν υπηρεσίες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4172/2013-άρθρο 12 παρ. 2 περ. στ.

- Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου τριμήνου

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

- Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα-Τόκους και Δικαιώματα περιόδου Δεκεμβρίου 2014

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015


- Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω TAXISnet, για συναλλαγές προηγούμενου μηνός ανεξαρτήτως ΑΦΜ

- Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Δεκεμβρίου

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία τριμήνου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014

- Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με βάση τα ΕΛΠ

- Υποχρέωση υποβολής Φ.Π.Α. 2014 για αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

- Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE Ιανουαρίου 2015

- Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία

- Υποβολή δήλωσης και καταβολή 1/4 του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

- Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες

- Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού προηγούμενου μηνός

- Υποβολή αίτησης χορήγησης σε νομικά πρόσωπα αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

- Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 έως 12/2014

- Υποβολή εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούμενου ημερολογιακού έτους)

http://oenet.gr
 
Σαν φανταροι τελικα κανουμε φορολογικη;επειδη ο αδερφος μου ειχε θεμα γιατι φαινεται οτι λειπει μια ενδιαμεσα,την χρονια δηλαδη που ηταν φανταρος.Πληρωνει προστιμο η μπορει να το δικαιολογησει αλλιως;
 
Top